Акушерське відділення

Акушерське відділення є найбільшою структурною одиницею КНП ММР «Пологовий будинок № 3» вирішує наступні задачі:

  1. Забезпечення безпосередньо допомоги жінкам під час пологів;
  2. Забезпечення догляду за породіллями у післяпологовому періоді;
  3. Постійне навчання персоналу новітнім методам надання акушерської допомоги;
  4. Дотримання санітарних норм з метою епідеміологічної безпеки вагітних і породіль.

Приймальне відділення є структурною одиницею акушерського відділення. Тут здійснюється прийом вагітних жінок на пологи та у відділення патології вагітних, у разі необхідності проводиться санітарна обробка, жінка переодягається у домашній одяг. У разі партнерських пологів разом з жінкою до пологового відділення поступає і партнер.

Вимоги до партнера на пологах:

Відсутність катаральних явищ;

Наявність флюорографії;

Чистий домашній одяг та взуття. 

У разі деяких ситуацій (епідемії та ін) перелік вимог може змінюватись

У складі відділення знаходиться 7 індивідуальних пологових залів.

Безпосередньо пологи проходять у пологовому залі. Пологові зали індивідуальні,  оснащені сучасним обладнанням для нагляду за станом матері та дитини (кардіомонітори стану плоду та скоротливої діяльності матки), акушерські стільці, шведська стінка, гімнастичні м’ячі, ліжка- трансформери, що дозволяють підтримувати вільну позицію жінки, що позитивно впливає на перебіг пологів. У разі необхідності застосування лікарських засобів застосовується інфузомати для забезпечення точного дозування препаратів. 

За бажанням жінки та за медичними показами під час пологів широко застосовується епідуральна анестезія, яка значно зменшує біль під час пологів, та має позитивний вплив на їх перебіг.

Лікарі відділення мають досвід ведення пологів при різноманітних видах акушерської патології, при наявності показань застосовується одноразова  вакуумна система KIWI, яка на сьогодні визнана найбільш безпечною для виконання вакуум-екстракції плоду.  

Значна кількість операцій кесарева розтину здійснюється із застосуванням спинальної анестезії, що виключає наркотичне навантаження на організм дитини, дозволяє здійснити раннє прикладання немовля до грудей, значно покращує показники відновлення матері після операції.

З метою зупинки кровотечі застосовується балонна тампонада матки, що дозволяє у значній кількості випадків кровотечі уникнути складніих хірургічних втручання.     

У відділенні проводяться пологи через природні пологові шляхи у жінок з рубцем на матці після попереднього кесарева розтину. Умови спостереження за такими пологами дозволяють уникнути ускладнень.

Для забезпечення допомоги в пологах на сучасному рівні у пологовому будинку цілодобово окрім акушерів – гінекологів перебувають лікарі- неонатологи та анестезіологи. Цілодобово працюючий операційний блок дозволяє у будь який час  у разі необхідності здійснити  хірургічне втручання.  Відділення анестезіології – реанімації розташовано у безпосередній близості до пологових залів, що у разі необхідності дозволяє своєчасно надавати допомогу у складних випадках  

Чергові бригади акушерів – гінекологів сформовані таким чином, що у відділенні обов’язково чергують лікарі, які володіють усіма видами надання акушерської допомоги, включаючи і хірургічні втручання.

У відділенні постійно проводяться тренінги з надання акушерської допомоги при невідкладних станах. 

Персонал відділення дотримується сучасних методів ведення післяпологового періоду, та 12 принципів грудного вигодовування, що сприяє швидкому відновленню матерів після пологів, та дозволяє уникнути патологічних відхилення у немовлят.   

У відділенні знаходяться 27 післяпологових палат, з них – сімейна пологова палата  -1; індівідуальні післяпологові палати – 23, палата – ізолятор -1, післяпологові палати на 2 ліжка -6.

У відділенні працюють 11 лікарів, з них мають:

 вищу атестаційну категорію -5, 

1 атестаційна категорія -4,

 2 атестаційна категорія -2.